Αρχαία Ελληνική ζωγραφική

 

 

dionysos kyathos black figure donkey

Μελανόμορφος Κύαθος, Ο Διόνυσος πάνω σε ένα Γάιδαρο.

1,38 inc. 3,5 cm.

Code M8/4/KDM

                                                             

krater dionysos black figure

Μελανόμορφος Κρατήρας, Διόνυσος.

1,97 inc. 5 cm.

Code M8/4/KRD

                                                             

mycenaean lamp
Λυχνάρι με Μυκηναϊκά μοτίβα.

Διάμ. 1,77 inc. 4,5 cm.

Code M8/1/L4                                                               

dionysos satyrs anthestiria choes ship

 

Η άνοδος του Διονύσου.

2,36 inc. 6 cm.

Code M1/4/PA/D

 

                                                              

orientalizing hydria mini

Ανατολίζουσα Υδρία, 7ος αι π.Χ.

1,57 inc. 4 cm.

Code M1/3/HY                                                             

kantharos dionysos ariadne mini

Μελανόμορφος Κάνθαρος, Διόνυσος και Αριάδνη.

1,97 inc. 5 cm.

Code M8/4/KADA                                                              

olpe

Κορινθιακή Όλπη, 7ος αι π.Χ.

2,36 inc. 6 cm.

Code M1/3/2SFOR

 

               « προηγούμενη     [9]     επόμενη »

 

 

[1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]

                                                                                     

  

                          

             HAND MADE AND PAINTED IN GREECE