Αρχαία Ελληνική ζωγραφική

 

 

orientalizing alabaster

Κορινθιακό Αλάβαστρο 7ος αι π.Χ.

2,36 inc. 6 cm.

Code M1/3/AL/2L/K

                                                             

athenian red figure skyphos

Αττικός Ερυθρόμορφος σκύφος. 5ος-4ος αι π.Χ.

1,38 inc. 3,5 cm.

Code M1/5/SK/OSX

                                                             

orientalizing oenochoe
Κορινθιακή Οινοχόη. 7ος αι π.Χ.

2,76 inc. 7 cm.

Code M1/3/KPS                                                               

corinthian oinochoe kokerel

Κορινθιακή Οινοχόη, 7ος αι π.Χ.

2,36 inc. 6 cm. Τιμή 9 Euro.

Code M1/3/O/2KK

                                                              

mycenaean skyphos octapus

Σκύφος με Μυκηναϊκά μοτίβα.

1,38 inc. 3,5 cm.

Code M1/1/SK/X                                                             

orientalizing olpe oinochoe

Ανατολίζουσα Όλπη, 7ος αι π.Χ.

2,36 inc. 6 cm.

Code M1/3/OLF                                                              

 

                 « προηγούμενη     [7]     επόμενη »

 

 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]

                                                                                     

  

                          

             HAND MADE AND PAINTED IN GREECE