Αρχαία Ελληνική ζωγραφική

 

 

Γεωμετρικός Αμφορέας. 9ος αι. π.Χ.

3,15 inc. 8 cm.

Code M1/2/A/NAF

                                                             

orientalizing alabastro artemis

Κορινθιακό Αλάβαστρο, Άρτεμη Πότνια θηρών
7ος αι π.Χ.

2,36 inc. 6 cm.

Code M8/3/O/AR

                                                             

Ερυθρόμορφη Πυξίδα, Αφροδίτη.

2,36 inc. 6 cm.

Code B1/5/ACHE                                                               

orientalizing oenochoe

Κορινθιακή Οινοχόη, 7ος αι π.Χ.

3,93 inc. 10 cm.

 

                                                              

geometric lamp mianiature

Γεωμετρικό λυχνάρι,

Διάμ. 1,77 inc. 4,5 cm.

Code M8/12/L/4K                                                             

arybalos orientalizing miniature

Κορινθιακός Αρύβαλλος, 7ος αι π.Χ.

1,57 inc. 4 cm.

Code M1/3/AR/AG                                                              

 

                 « προηγούμενη     [6]     επόμενη »

 

 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]

                                                                                     

  

                          

             HAND MADE AND PAINTED IN GREECE