Αρχαία Ελληνική ζωγραφική

 

 

 

Η  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΤΩΝ  ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ  ΧΡΟΝΩΝ

(μια ανθρωπολογική προσέγγιση στην αρχαία Ελληνική γραπτή κεραμική)

A. Χωρο-θέτηση

      Γνώρισμα των μεγάλων πολιτισμών είναι ότι και στα μικρότερα έργα τους, αντανακλάται κάτι από το μεγαλείο της εποχής τους.
      Έτσι και στ΄ αρχαία ελληνικά αγγεία, είτε αυτά αποτελούν ιερουργικά αντικείμενα, στοιχεία ταφικών εθίμων, είτε αντικείμενα καθημερινής οικιακής χρήσης, διαφαίνεται το πνεύμα της εποχής τους, συχνά μέσα από ιδιαίτερα υψηλής αισθητικής αξίας τέχνη.
      Τα χαρακτηριστικά αυτής της τέχνης είναι κυρίως τα εξής : Η ανάδυση και τελειοποίηση του σχήματος συχνά απόλυτα συνδεδεμένο με τη χρήση (κρατήρες για το κρασί αρύβαλοι και αλάβαστρα για το λουτρό κλπ) καθώς και η προσαρμογή της διακόσμησης στο σχήμα του αγγείου. Ακολούθως υπάρχει μια ιδιότυπη σχέση μεταξύ χρήσης και παραστατικού αναπτύγματος καθώς και των διακοσμητικών μοτίβων, αλλά αυτή η σχέση δεν είναι πάντα ευθύγραμμη και ευανάγνωστη, κυρίως στην εξέλιξη της από την αρχική ταφική χρήση των πρώτων γεωμετρικών κρατήρων στη μετέπειτα επιπρόσθετη κοσμική και εμπορευματική χρήση του αντικειμένου.
Εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν υφίσταται ως διαφορετική η κοσμική και η λατρευτική χρήση του αγγείου καθώς τα πράγματα είχαν ένα διαφορετικό ειδικό βάρος στην αρχαιότητα και η ζωή ήταν ενιαία. Σε αμφορείς του κρασιού θάβονται παιδιά, αλλά και οικιακά σκεύη ζωγραφίζονται με πολυτελή τρόπο. Επίσης δεν διαχωρίζεται η χειροτεχνία (τέχνη) από τη “μεγάλη τέχνη” (η τόσο πλούσια αποχρώσεων ελληνική γλώσσα δεν επινόησε ξεχωριστή λέξη). Η αξία του αντικειμένου παραμένει ενσωματωμένη στην υπερβατική του διάσταση. Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου η ταυτότητα και ο κοινωνικός δεσμός πραγματώνεται με την προφορική παράδοση δια μέσου της μνημοσύνης και η επικοινωνιακή λειτουργία της πρώτης εικονογραφικής τέχνης υπερβαίνει την εκ πρώτης όψεως σημασία της κεραμικής παραγωγής .(*)

(*) Τα αγγεία της αρχαιότητας όπως οι εικόνες και τα ιερά σκεύη της βυζαντινής εποχής και η τηλεόραση της σημερινής επιτελούν έναν επικοινωνιακό ρόλο καθώς μ αυτά συνοψίζονται τα νοήματα κωδικοποιούνται οι κοινωνικές σημασίες και πραγματώνεται η κοινότητα των παραστάσεων η γλώσσα δηλαδή ως εργαλείο για την θέαση ερμηνεία και αποδοχή της πραγματικότητας της κάθε εποχής, ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας το περιβάλλον και τους άλλους αναπαριστώντας τους. Όλα αυτά βεβαίως για τους μελετητές μια και τα αγγεία είναι πρωτίστως καθημερινά αντικείμενα που συνταιριάζουν θαυμαστά τη χρηστική αξία και την καλλιτεχνική μορφή.

   σελ. 2    »»»

 

  

                       

          HAND MADE AND PAINTED IN GREECE