Αρχαία Ελληνική ζωγραφική

 

 

 

          Αριστερά: Λευκή Αττική Λήκυθος, Αποχαιρετισμός Οπλίτη.           11.81 in, 30 cm. Code 1/7/30/14/AP

                Δεξιά : Μαινάδα με θύρσο και δέρμα λεοπάρδαλης.                11.81 in, 30 cm.  Code 1/7/30/14/MLB

    

  

                          

             HAND MADE AND PAINTED IN GREECE