Αρχαία Ελληνική ζωγραφική

 

 

 

 «« πίσω

 Ερυθρόμορφο πιάτο, Διόνυσος και σάτυροι, Η παράσταση είναι του Βρύγου, περί το 490 π.Χ.

Διαμ. 16.92 in, 43 cm.

 

    

  

                          

             HAND MADE AND PAINTED IN GREECE