Αρχαία Ελληνική ζωγραφική

 

 

Αριστερά: Λήκυθος λευκού βάθους από τον Ωρωπό, μια νέα στέκεται μπροστά από τον τάφο της, μπροστά της βρίσκεται ο Ερμής, Περί το 440 πΧ
11.81 in, 30 cm. Code 1/7/30/14/HW

                        Στη μέση: Ένας Νέος κάθεται στον τάφο του.                         11.81 in, 30 cm. Code 1/7/30/14/N

                               Δεξιά: Παν και Μαινάδα.                                11.81 in, 30 cm.  Code 1/7/30/14/PX

    

  

                          

             HAND MADE AND PAINTED IN GREECE