Αρχαία Ελληνική ζωγραφική

 

 

      

Ερυθρόμορφη Λήκυθος. Βάκχαι Νυκτιπόλοι με θύρσους ταμπούρλα και λαμπάδες, ιερουργούν γύρω από το Είδωλο του βλαστικού Θεού (Διόνυσου).

35.43in, 90cm. τιμή 2.230 Euro  Code 1/6/90/14/DBE

 

   «« πίσω

 

    

  

                          

             HAND MADE AND PAINTED IN GREECE