Αρχαία Ελληνική ζωγραφική

 

 

Λευκή Λήκυθος,

                       Αριστερά: Μούσες στο Όρος Ελικών, 440 π.Χ.                         11.81 in, 30 cm. Code 1/7/30/14/MEA

        Δεξιά: Η Νίκη στεφανώνει έναν αθλητή.
         11.81 in, 30 cm. Code 1/7/30/14/NSA

    

  

                          

             HAND MADE AND PAINTED IN GREECE