Αρχαία Ελληνική ζωγραφική

 

 

     

 

 

          

      

      Μινωική Πρόχους. Νεοανακτορική Περίοδος,

    Κρήτη περί το 1500 π.Χ.

3.15 in, 8 cm

Code 1/1/8/3

    

  

                          

             HAND MADE AND PAINTED IN GREECE