Αρχαία Ελληνική ζωγραφική

 

 

   «« Back

Πυξίδα Ανατολίζοντος Ρυθμού (Κορινθιακή), περί το 600 π.Χ.

Διάμ. 11.81in (30cm), H 5.90in (15cm).

 

Code 3/3/30/5

    

  

                          

             HAND MADE AND PAINTED IN GREECE