Αρχαία Ελληνική ζωγραφική

 

 

Λευκή Αττική Λήκυθος.

     Αριστερά: Ο Ερμής, ο Ύπνος και ο Θάνατος παίρνουν μια νέα γυναίκα. 11.81 in, 30 cm. Code 1/7/30/13/EYT

                               Δεξιά: Μούσα παίζει την Άρπα.                                  11.81 in, 30 cm. Code 1/7/30/WAL

    

  

                          

             HAND MADE AND PAINTED IN GREECE