Αρχαία Ελληνική ζωγραφική

 

 

 Ο Αττικός Γεωμετρικός Κρατήρας του Δίπυλου, 8ος αι π.Χ.

 

11.82in (30cm) 

Code 1/2/30/6

 

  

  

                          

             HAND MADE AND PAINTED IN GREECE