Αρχαία Ελληνική ζωγραφική

 

 

 

Το "τυπικό" Αγγείο της Γεωμετρικής Περιόδου. Ο Αμφορέας του Δίπυλου. Η κύρια παράσταση είναι γνωστή ως "πρόθεσης" και είναι συνήθης στα ταφικά γεωμετρικά αγγεία. 8ος αι. π.Χ.    

11.82 in, 30 cm.

Code 1/2/30/1

  

   

  

                          

             HAND MADE AND PAINTED IN GREECE