Αρχαία Ελληνική ζωγραφική

 

 

Υστεροκορινθιακή Αγγειογραφία.

Υστερο-Κορινθιακός (Μελανόμορφος) Δίνος (αγγείο ανάμιξης κρασιού). Γαμήλια πομπή. Απο το "ζωγράφο των τριών κοριτσιών". Περίπου 570 π.Χ. 

Υ 8.66 in, 22 cm.   Διάμ. 13.38 in, 34 cm

 

Code 1/4/22/7

 

Η πίσω πλευρά του Αγγείου

     « Back

 

 

  

                          

             HAND MADE AND PAINTED IN GREECE