Αρχαία Ελληνική ζωγραφική

 

 

 «« Back

Μελανόμορφος Αμφορέας. Το άρμα του Ποσειδώνα. Ο Ερμής στα δεξιά. Πότνια θηρών στο λαιμό.

31.50 in, (80cm)

 

Code 1/5/80/1/AP

    

  

                          

             HAND MADE AND PAINTED IN GREECE