Αρχαία Ελληνική ζωγραφική

 

 

 

 

Άρτεμις, Πότνια θηρών. Ερυθρόμορφη Πυξίς.

Διάμ 5.51 in, (14cm)

 

Code 3/6/5/5MAR

  «« πίσω

 

 

    

  

                          

             HAND MADE AND PAINTED IN GREECE